Stuur ons een mail

EXTRA INFORMATIE
PRIVACY POLICY

Privacy Policy

Rijschool petra

Privacy Policy

Rijschool Petra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Petra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bedoeld
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden, tot enkel de minimale gegevens verwerken die nodig zijn
  • Vragen voor toestemming wanneer deze nodig zijn om persoonsgegevens van u te mogen verwerken

  • Passende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens veilig te waarborgen
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor bepaalde doeleinden
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover heeft kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina.